PODPORNÉ SLUŽBY pre firmy a klientov                                       E-mail: ad@dybala.sk     Kontakt tel.: 0903 862 098
Anton Dybala - EXIMOB, Terchová 1122, 013 06 Terchová                                                     IČO: 344 964 16   DIČ: 1022925288
    Potrebujete sa venovať svojej hlavnej činnosti? Flexibilný a spoľahlivý technik zabezpečí realizáciu vami požadovaných úloh a činností. Po vzájomnej dohode je možná spolupráca na vašich krátkodobých a dlhodobých projektoch. Zabezpečujem plnenie podporných - vedľajších činností a služieb - facility management, facility services:
- controlling (kontrolné služby),
- služby správcu objektu,
- údržba a technická správa budov, objektov, chát ...,
- administratívne práce online podpora, spracovanie dát,
- údržba elektrických zariadení,
- čistiace a upratovacie práce,
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZP
(autorizovaný bezpečnostný technik),
- ochrana pred požiarmi OPP
(technik požiarnej ochrany),
- web administrátor, kuriér ... ).

Bližšie info na web sídle FACILITY SERVICES. Náplňou práce technika podporných služieb je zabezpečenie, riadenie a optimalizácia podporných činností pre klientov. Umožní vám to venovať sa naplno vašim prioritám a vytvárajú sa tým optimálne podmienky pre úspešný priebeh činnosti, ktorú plánujete realizovať.

       Mgr. Anton Dybala
 
Technik podporných služieb
Designed by A. D. 2017
 
Pozri.sk - vyhľadávač
Katalóg internetových stránok